OUR TEAM

Faculty (Kolkata):

{{x.Name}}

{{x.Designation}}

Faculty (Faridabad):

{{x.Name}}

{{x.Designation}}

OFFICE EXECUTIVE & OTHERS:

{{x.Name}}

{{x.Designation}}